ČT ART / ARCH

ČT ART / ARCH

„Znělky kanálu Čt-art prozkoumávají televizi, jako médium samo o sobě a ukazují specifický autorský přístup ke každé umělecké disciplíně. “

anotace:      

Jingle architektura vznikal jako součást nové identity televizního kanálu ČT-art podle konceptu a pod vedením studia OFICINA. Záměrem je těkavé až snové zobrazení architektury. Tento koncept koreluje s estetikou pointcloudů, kterými se vé své tvorbě dlouhodobě zabýváme. Výsledkem je pocitové vyjádření prostoru odmotněné architektury

 

 

text:

Podstatou architektury je formování prostoru. Z tohoto pohledu se konstrukce jeví jako druhotné. Motiv odhmotnění architektury a zachování prostoru, byl hlavním východiskem k výslednému vizuálnímu zpracování.

Pocit snovosti je umocněn použitou technikou pořizování 3D scanu. Před exaktnějším photoscanem jsme dali jsme přednost netradičnějšímu scanování pomocí kinectu (nedokonalý laserový scaner). Na výstupech je patrný rukopis pořizování scanů, jehož výsledkem je rozdílná densita a určitý stupeň rozbití pointcloudu.

Pořizované pointcloudy si přesto uchovávají barevnost prostředí, která je výchozí informací pro další postprodukci, jež byla společně se střihem v režii studia OFICINA. Hudební podkres je originál, komponovaný Janem P. Muchowem speciálně pro tento jingle.

V době vzniku této práce (2013) nebyla technika 3D scanování a vytváření pointcloudů tak rozšířená, jako v dnešní době. Jednalo se (na území ČR) o poměrně novátorský přístup a unikátní vizuální zpracování prostorové informace.