LABORATORIUM SILENCII
„Máš- li nemocnou duši, tak se schovej v lese jako poraněné zvíře, on tě vyléčí. Temné stromy jsou němí přátelé. Přijmou tě mlčky a budou na tebe hodní. Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá “

anotace:      

Multimediální instalace Laboratorium Silencii byla představena v rámci Českého pavilonu na EXPO 2015, po skončení světové výstavy byla přesunuta do prostor NZM, kde je v současnosti k vidění.

Svojí podstatou reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Výsledkem je komplexní obraz lesa v nemž se živá příroda snoubí s technologiemi a nabízí návštevníkům kromě poznání a odpočinku i jedinečný estetický a emoční prožitek.

 

Laboratoř ticha navozuje rozjímavou atmosféru českého lesa a za pomoci vyspělých technologií odkrývá tajemství světa rostlin jako novou, rozšířenou realitu. Součástí futuristické laboratoře jsou kromě živých rostlin také projekční plochy a kamerový systém. Ten je ovládaný z části návštěvníky a umožňuje jim mj. nahlédnout do jinak pro pouhé oko neviditelného světa rostlinných buněk. Systém je nejen originální podívanou do živého ekosystému, ale také po celou dobu sbírá data pro následnou vědeckou činnost botaniků. Kromě svého hlavního cíle – představit les jako významné místo duchovního odpočinku – chce instalace návštěvníkům nastínit atraktivní a přístupnou formou i vědecký pohled na český lesní ekosystém.

akce: CZEXPO 2015

místo: EXPO, Milano

produkce: Full Capacity s.r.o.

foto: Jan Mastník, Jiří Ryzsawy

 

 

 

koncept:

Žijeme v odtržení od přírody a naše pobývání ve městech, autech, supermarketech, kancelářích či výrobních halách postupně zaplňuje naše životy. Věčně nám něco chybí a snažíme se najít klid a životní smysl všude jinde než tam, kde jsme mu nejblíže.

Živá příroda je i naším původním domovem, obklopuje nás, my jsme jí však zapomněli věnovat pozornost. Zapomínáme na jednoduché věci. Obyčejná návštěva lesa nám přijde uvolňující, dokonce zázračná. Člověk je sice bystrý tvor, přetvářející okolí ke svému prospěchu, sám je ale především výtvorem přírody. Lidská duše může v přírodě nalézat poznání, odpočiněk, inspiraci, energii a sílu.

Projekt Laboratoř ticha přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Ticho léčí a přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho - a právě ticho a klid jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.

 

 

estetický x vědecký pohled:

Kromě svého hlavního cíle – představit les jako významné místo duchovního odpočinku a poukázat na jeho dechberoucí krásu – chce instalace návštěvníkům nastínit atraktivní a přístupnou formou i vědecký pohled na český lesní ekosystém. Nabízí tak strukturované informace týkající se například farmaceutického, ekonomického, ekologického či geografického významu té které rostliny a její role v ekosystému. 

Nejmodernější technika bude v instalaci využita pro upření pozornosti na krásu, která je všude kolem nás, bude však sloužit i pro nenásilné sdělování zajímavých informací. Návštěvník bude mít možnost spatřit lesní rostliny zblízka tak, jak to v reálné přírodě není možné. Může se opájet jejich krásou i pochopit jejich význam a funkci. Možná i díky prožitku z instalace se stane pozornějším návštěvníkem skutečného živého lesa. 

 

 

živá příroda x laboratoř:

Fyzická instalace zahrnuje nejen projekční plochy, ale především platformy s živými rostlinami (spolupráce na realizaci s botanickou zahradou PF UK). Květníky mají formu a podobu futuristické laboratoře. Zavlažování, umělé osvětlení rostlin i jejich katalogizace je přiznaná a odhalená. Instalace je tak i jistým varováním před situací, kdy nám příroda bude dostupná již jen prostřednictvím technologií.

 

 

reaktivita x neaktivita:

Návštěvník má možnost ovlivňovat “chování” instalace a obsah projekce. Novum interakce spočívá ve faktu, že je ovlivňována „neaktivitou“ - tichou přítomností. Právě tichá přítomnost diváka je tím, co otevírá bližší pohled na detail i jeho krásu. Význam tohoto typu interakce spočívá v jednoduchém sdělení, že tichá soustředěná pozornost je podstatným, avšak opomíjeným způsobem vztahování se ke světu, který nám může mnoho nabídnout a ze kterého se můžeme mnoho naučit.

 

 

proces:

Možnost pracovat na multimediální expozici pro český pavilon se naskytla po vítězství v soutěži, která proběhla v květnu 2014. První výsledky, v podobě zkušebního provozu, byly k dispozici od ledna 2015, kdy byl systém představen poradnímu sboru účasti ČR na EXPO 2015 a veřejnosti ve formě tiskové konference (13.1.2015).

Následovaly přípravy a poté samotná realizace v prostorech českého pavilonu, která probíhala téměř nepřetržitě v průběhu března a dubna 2015 tak, aby Laboratř Ticha byla připravena přivítat první návštěvníky 1.5.2015, kdy se otevřely brány světové výstavy EXPO 2015 v Miláně. V Českém pavilonu byla vystavena do 31.10.2015.

Následovala demontáž a převoz zpět do ČR, kde zanedlouho započala další instalace, tentokrát v prostorách NZM. Od slavnostního otevření (28.4.2016) je Laboratoř ticha přístupná veřejnosti jako stálá expozice.

Jednou z nejdůležitejších součástí projektu mezioborová a meziinstitucionární spolupráce technických, výzkumných a kreativních skupin. Spolu s využitím nejmodernejších technologií, novodobých výrobních procesů a unikátních vědeckých výzkumů prezentuje Českou republiku jako zemi konkuranceschopnou i  ve světovém měřítku.