COMET FA/40-GJF

COMET FA/40-GJF

„Snažíš se něco změnit, nedokážeš pochopit, že mění to tebe, jsme mladí a z nebe.“

koncept:         

Střet komety s architektonickým objektem a prostorem.

Přesto, že žhnoucí objekt plný energie je v přímé konfrontaci s budovou,  přirozeně doplňuje kompozici veřejného prostoru.

Site-specific světelná instalace přímočaře reflektuje zásadní dopad FA ČVUT na vývoj české architektury. Symbolicky propojuje Betlémskou kapli, reprezentující fakultu architektury, a Galerii Jaroslava Frágnera, která je pro nás zrcadlem české architektury jako celku. 

 

akce:  FA ČVUT 1976-2016

místo: GJF, Praha

za podpory: Ústav interiéru a výstavnictví, FA ČVUT