LAND OF STORIES

LAND OF STORIES

„Spletitá pískovcová města, podněcující představivost, nekonečné variace povrchových struktur. Estetika, mající kořeny v přírodních zákonech, prostupuje celou instalací. “

anotace:     

Interiér pro dočasné expozice krajů a partnerů České účasti na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Českou republiku jako Zemi fantazie (Land of Storie) zde vyjadřuje poetika spletitých pískovcových měst, podněcující představivost. Nekonečné variace jejich povrchových struktur jsou historií země, uloženou ve vzoru kamene. Díky digitální simulaci jsme schopni napodobit procesy sedimentace a eroze pískovců, které probíhaly po miliony let a daly vzniknout těmto typickým krajinným útvarům. 

akce: CZEXPO 2015

místo: EXPO, Milano

produkce: Full Capacity s.r.o.

foto: Jan Mastník

 

 

text:

Pro svou návaznost návštěvnické trasy expozice na Laboratoř  ticha si tvarosloví propůjčilo organické křivky. Pro dynamiku proměnlivé náplně, pak hlavní téma celého pavilonu, kterým je voda. Ta určila prostorové vztahy a koncept erozivního působení na pevnou hmotu platforem. Rozmanitost tvarů, která těmito procesy vzniká, nás inspirovala k obrácení postupu, kdy z pískovcových bloků dílem sochařů vznikají skulptury. Necháváme simulované proudění erodovat lidskou rukou vytvořené objekty. Estetika, mající kořeny v přírodních zákonech, prostupuje celou instalací.

Pískovcové útvary v krajině jsou modelovány dle stejné výškové stratifikace, která je definována různým průběh a trváním sedimentace.V instalaci vycházíme z principu jednotného schématu vrstvení. Na základě fyzikálních vlastností jednotlivých vrstev byly materiálu určeny jeho tvarové charakteristiky. V počítačovém modelu se tedy chová podobně, jako skutečný pískovec.

Počasí způsobuje svojí proměnlivostí zvětrávání hornin. Tektonikou a procesy zvětrávání byly z pískovcových desek vymodelovány krajiny skalních pískovcových útvarů. Proces eroze je založen na transformaci materiálu pomocí fluidní simulace. Výsledkem je směrové působení eroze na vrstvy různých vlastností, společně s možností toto působení